WAP banking

Jedna z foriem elektronického bankovníctva, resp. mobil bankingu, založená na využití protokolu WAP (Wireless Application Protocol). Výhodou WAP technológie je viac možností pre jej využitie (v porovnaní napr. s SMS bankingom), rýchlejšie pridávanie nových služieb bankou a nezávislosť banky od mobilného operátora (resp. poskytovateľa pripojenia).

WAP banking je využívaný ako pre pasívne operácie (zisťovanie zostatkov, kurzových lístkov, úrokových sadzbách), tak aj pre aktívne operácie (zadávanie prevodných príkazov a pod.).

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2