Úverový derivát

Všeobecný termín používaný k označeniu rôznych swapových alebo opčných kontraktov slúžiacich k preneseniu úverového rizika spojeného s úvermi alebo inými aktívami od jedného partnera na iného.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2