Up-sell (Up-selling)

Predajná technika, pri ktorej je cieľom predávajúceho predať zákazníkovi drahší výrobok alebo službu toho istého typu. Up-sell aplikovaný pri aktívnom priamom predaji je založený na snahe predať zákazníkovi:

  • vyšší rad daného typu výrobku alebo služby,
  • doplnkové produkty a služby vylepšujúce vlastnosti kupovaného výrobku alebo služby,
  • väčšie množstvo rovnakého typu výrobku alebo služby za výhodnejšiu cenu, prípadne za iný benefit.

Up-sell techniky niektorých predajcov sú založené na dobrom odhade potrieb klienta a jeho ďalšom presviedčaní o tom, čo jeho potreby najlepšie uspokojí. Inou technikou, hlavne pri drahších produktoch, je navodenie pocitu strachu z poškodenia tovaru a následnou ponukou riešenia (napríklad pri kúpe drahého televízora vám predajca automaticky ponúkne poistenie predĺženej záruky, pri kúpe topánok ošetrujúci sprej a pod.). Príkladom up-sell stratégie je aj ponuka bezplatného dovozu výrobku až domov, ak nakúpite tovar aspoň v minimálnej stanovenej hodnote. Tento benefit vás priamo navádza kúpiť viac s cieľom ušetriť na dovoze.

Up-sell sa často využíva aj pri adresných ponukách už existujúcim zákazníkom. Tieto ponuky bývajú zväčša zamerané na vylepšenie (upgrade) existujúceho produktu a jeho vlastností. Príkladom môže byť ponuka zameniť klasickú kreditnú kartu za zlatú alebo obyčajné poštové konto za “premium“ konto, aktivácia povoleného prečerpania na bežnom účte, zvýšenie limitu na kreditnej karte a pod.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2