SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Identifikačný kód banky pre zahraničný bezhotovostný styk. Technickým predpokladom pre realizáciu zahraničného bezhotovostného platobného styku je existencia systému zaisťujúceho prenos jeho jednotlivých položiek. Najviac využívaným systémom je práve SWIFT.

Spoločnosť SWIFT bola založená v roku 1973 v Bruseli, systém SWIFT začal fungovať už v roku 1977. Cieľom vytvorenia SWIFT bolo zabezpečenie rýchleho a bezpečného prenosu informácií v medzinárodnom bankovom obchode, zrýchlenie komunikácie medzi bankami a zníženie nákladov súvisiacich s prenosom dát. Spoločnosť SWIFT je spoločnosť plne vlastnená členskými bankami, ktoré zároveň vytvárajú jej účastnícku sieť.

Swiftová adresa BIC (The Bank Identifier Code) slúži k identifikácii odosielateľa a príjemcu platby. BIC má osem alebo jedenásť znakov a skladá sa z kódov:

  1. kód banky, ktorý pomocou štyroch abecedných znakov identifikuje banku,
  2. kód krajiny, ktorý identifikuje sídlo banky alebo iného konkrétneho užívateľa (využíva sa ISO dvojmiestny kód, napr. SK – Slovensko),
  3. kód miesta – dvojmiestny alfanumerický znak identifikujúci mesto alebo región, v ktorom je sídlo banky,
  4. kód pobočky – je voliteľnou súčasťou swiftovej adresy a je zložený z troch alfanumerických znakov.

V prípade 8-miestneho kódu v podstate dostávame centrálu banky, v prípade 11-miestneho kódu pobočku banky. Jedna banka môže mať viacero kódov v závislosti od zeme, sídla alebo pobočky.

Príklad SWIFT kódu (8): CITISKBA (Citibank Slovakia, a.s., CITI=Citibank, SK – Slovensko) 

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2