Súkromný šek (personal cheque)

Šek vystavený súkromnou osobou alebo inštitúciou. Vystavovateľ súkromného šeku vlastní šekovú knižku, ktorá obsahuje niekoľko prázdnych šekových formulárov. Tieto majiteľ šekovej knižky vyplňuje podľa vlastnej potreby - platí nimi za tovar, vyberá hotovosť v banke alebo nimi uhrádza svoje finančné záväzky. Šeky vypláca tá banka, v ktorej je vedený účet vystavovateľa šeku.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2