Spotrebný úver

Úver určený na financovanie konkrétnych potrieb, zväčša spojených s nákupom spotrebného tovaru. Spotrebné úvery sú najčastejšie účelovými úvermi poskytovanými na kúpu automobilu, nábytku, elektrotechniky, ale aj na rekonštrukcie a pod. Pod spotrebné úvery spadajú aj bezúčelové úvery – kreditné karty, kontokorentné účty, splátkové úvery a pod. Na rozdiel od investičných úverov sa pri spotrebných úverov predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2