Spotový menový kurz (spotová operácia, spotový menový obchod)

Kurz súvisiaci so spotovým menovým obchodom, pri ktorom dochádza k nákupu alebo predaju určitého množstva jednej meny za druhú pri vopred dohodnutom kurze. Tento typ obchodu sa niekedy nazýva aj promptným obchodom alebo tiež spotovou operáciou.

Nedostatok určitej meny sa rieši spotovou transakciou za inú menu. Pri spotových operáciách sa časovo zhoduje uzavretie obchodu a jeho plnenie. Spotová operácia sa realizuje za aktuálny kurz dohodnutý medzi stranami. Úhrada jednej meny a pripísanie druhej sa realizuje do dvoch pracovných dní od uzavretia obchodu.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2