Splátkový kalendár

Rozpis splátok úveru alebo pôžičky v čase. V prípade anuitnej splátky (rovnakej počas celej doby splácania úveru alebo pôžičky) môže mať splátkový kalendár formu časového vymedzenia splácania (od kedy – do kedy je nutné uhrádzať splátky, v akej výške budú a na aký účet ich treba posielať).

Splátkový kalendár sa často využíva aj v prípade dlžoby, ktorú klient nie je schopný splatiť jednorazovo (pokuty, sankcie a pod.). Vtedy sa dlžník môže dohodnúť s veriteľom na rozložení hodnoty dlhu do splátok. Veriteľ následne pripraví pre dlžníka splátkový kalendár, ktorý ho informuje o tom kedy, v akej výške a v prospech akého účtu má splátky uhradiť.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2