Spätný lízing

Menej obvyklý typ lízingu, ktorého podstatou je predaj majetku (automobilu, stroja, zariadenia a pod.) lízingovej spoločnosti. Vlastnícke práva k majetku pritom prechádzajú na lízingovú spoločnosť a z pôvodného vlastníka majetku sa stáva nájomca. Výhodou pre predajcu je získanie hotovosti od lízingovej spoločnosti. Cenou za spätný lízing je platba nájomného lízingovej spoločnosti (vrátane úrokov a poplatkov).

Praktickým príkladom spätného lízingu je predaj vlastného automobilu lízingovej spoločnosti. Lízingová spoločnosť za automobil vyplatí dohodnutú kúpnu cenu a zároveň sa stáva novým majiteľom automobilu. Pôvodný majiteľ naďalej auto využíva a zároveň spláca lízingovej spoločnosti dohodnuté splátky. Po ukončení lízingu sa opäť stáva vlastníkom automobilu.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2