SIM Toolkit (SIM Toolkit banking)

SIM Toolkit (Subscriber Identity Module Application Toolkit) je často využívaná technológia v mobilnom bankovníctva. Pre jej zriadenie je potrebný mobilný telefón podporujúci SIM Toolkit kartu, ktorú na požiadanie získate a aktivujete na obchodných miestach jednotlivých mobilných operátorov (v súčasnosti T-Mobile alebo Orange).

Bankové operácie možno realizovať odkiaľkoľvek (za predpokladu, že tam je signál mobilného operátora) prostredníctvom bankového menu zobrazeného na displeji mobilného telefónu klienta. Požiadavky klienta sa realizujú odoslaním zašifrovanej textovej správy. Banka takúto požiadavku spracuje a výsledok oznámi klientovi odoslaním spätnej zašifrovanej SMS správy. Prístup do bankovej aplikácie je chránený štvormiestnym kódom (BPIN), ktorý možno kedykoľvek zmeniť. Službu môžu využívať len zaregistrované telefónne čísla.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2