SEPA (Single Euro Payments Area)

Jednotný priestor platieb v eurách (SEPA – Single Euro Payments Area). Základným poslaním SEPA je zrušenie hraníc pre uskutočňovanie bezhotovostných platieb v mene euro. V rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

SEPA pokrýva dva platobné nástroje – úhrady a inkasá a definíciu spoločného rámca pre platobné karty. Pod spoločným rámec spadajú konkrétne požiadavky na karty a platobné terminály. Ide najmä o vybavenie kariet a POS terminálov EMV čipovou technológiou. Požiadavkou je použiteľnosť platobnej karty za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách SEPA.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2