Šek

Nástroj zväčša medzinárodného platobného styku. Je to cenný papier obsahujúci príkaz vystavovateľa šeku banke, aby vyplatila oprávnenému majiteľovi (držiteľovi, remitentovi) šeku šekovú sumu na ťarchu účtu uvedenom na šeku.

Základné typy šekov sú:

  • bankový šek, ktorý na vyžiadanie klienta vystaví banka na konkrétnu fyzickú alebo právnickú osobu,
  • súkromný šek, pri ktorom klient získava tzv. „šekovú knižku“ s určitým počtom šekov, ktoré môže použiť na výber hotovosti alebo uhrádzanie svojich záväzkov,
  • cestovný šek.

Vystavovateľ šeku môže zakázať vyplácanie šeku v hotovosti formou doložky typu „len k zúčtovaniu“, ktorú napíše naprieč lícnou stranou šeku. Takýto šek sa môže vyrovnať len bezhotovostne.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2