Nominálna úroková miera

Úroková sadzba, ktorá je určená v úverových zmluvách. Je vyjadrená v percentuálnej hodnote a predstavuje časť hodnoty dlhu, ktorú bude musieť dlžník zaplatiť veriteľovi. Výška nominálnej úrokovej miery, resp. jej stanovenie, berie do úvahy mieru inflácie, úrokové sadzby za požičanie zdrojov, odhady spojené s vývojom rizík (neplatičstvom) a iné faktory.

Napriek tomu že nominálna úroková miera je stanovená na základe týchto faktorov, nepredstavuje reálnu úrokovú mieru, za ktorú si dlžník peniaze požičal, alebo za ktorú peniaze poskytol. Reálna úroková miera berie do úvahy mieru inflácie a mieru zdanenia. Používa sa na vyjadrenie skutočného zhodnotenie vkladov alebo skutočného „preplatenie“ v prípade úverov.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2