Nepovolené prečerpanie

Stav, pri ktorom klient minie z bežného účtu viac peňazí, ako mal na bežnom účte k dispozícii. Nepovolene prečerpaný môže byť účet aj v prípade, ak je na účte nastavené povolené prečerpanie (alebo kontokorentný úver). Do nepovoleného prečerpania sa klient môže dostať napríklad zaúčtovaním poplatkov alebo úrokov ak sú tieto účtované v čase nulového disponibilného zostatku (žiadne zdroje na bežnom účte, ani tie poskytnuté povoleným prečerpaním alebo kontokorentným úverom). Podobný prípad môže nastať pri kreditnej karte, ak je vyčerpaný celý úverový limit a klient sa omešká s platbou povinnej splátky. Úroky z nepovoleného prečerpania bývajú obvykle vyššie v porovnaní s úrokmi na povolenom prečerpaní alebo v porovnaní so štandardnými úrokmi pri kreditnej karte.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2