MCC (Merchant Category Code, kód obchodníka)

Štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou každej transakcie procesovanej platobnými systémami VISA alebo MasterCard. MCC kód klasifikuje oblasť podnikania obchodníka, u ktorého bola platba platobnou kartou realizovaná (napr. potraviny, odevy, obuv a pod.). MCC kódy sú využívané vydavateľmi platobných kariet pre kategorizáciu, sledovanie alebo ohraničenie určitých typov nákupov.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2