MasterCard PayPass

Technológia umožňujúca zaplatiť za tovar jednoduchým priblížením platobnej karty k bezkontaktnému snímaču. Výmena informácií prebieha medzi čipom karty a platobným terminálom. Využitie tejto technológie je vhodné na miestach, kde je dôležitá rýchlosť platenia (napr. rýchle občerstvenia, trafiky, parkoviská a pod.). Skúsenosti s bezkontaktnými platbami hovoria o približne 60% úspore času pri platení oproti klasickým kontaktným platbám.

Pri platbe PayPass technológiou nie je nutné zadávať PIN kód alebo podávať kartu predavačovi, slúži však len pre realizáciu transakcií v nízkych hodnotách (napr. do 20 EUR). V prípade realizácie niekoľkých po sebe idúcich bezkontaktných platieb kartou v priebehu jedného dňa (zväčšia 5) je klient pri ďalších platbách vyzvaný použiť kartu klasickým spôsobom aj so zadaním PIN kódu. Toto pravidlo má bezpečnostný charakter.

Bezkontaktné technológie zároveň ponúkajú nové možnosti prevedenia platobnej karty, napr. jej zabudovaním do hodiniek, kľúčenky, telefónu a pod.

VISA pri bezkontaktných platbách využíva názov VISA Contactless a American Express názov expresspay.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2