J&T BANKA

J&T BANKA Bratislava je členom skupiny J&T. Na slovenskom bankovom trhu pôsobí J&T BANKA ako pobočka zahraničnej banky od roku 2006.

Skupina J&T bola založená v roku 1994. V roku 1998 založila skupina J&T na českom trhu J&T Banku. V roku 2006 bola založená J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky v Bratislave. J&T Banka sa zameriava na klientov a obchody vyžadujúce výraznú mieru individuálneho prístupu. Popri komplexných službách privátneho bankovníctva poskytuje banka špecializované financovanie v oblasti real estate a podnikových akvizícií a obchoduje s cennými papiermi pre súkromných investorov.

Okrem J&T BANKY Praha a J&T BANKY Bratislava sú súčasťou skupiny aj J&T BANK Moskva (akvizícia banky Tretij Rim v Ruskej Federácii, 2006), J&T Bank Switzerland (akvizícia IBI Bank vo Švajčiarsku, 2007) a od roku 2008 aj J&T BANK & TRUST Barbados (akvizícia banky Bayshore Bank & Trust (Barbados) Corporation).

J&T Banka J&T BANKA - základné informácie

Adresa banky J & T BANKA, a. s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO 35964693
Telefón 0800 900 500, 02/ 5941 8111
Telefón pre volania zo zahraničia +421 2 3260 7187
Internetová adresa http://www.jt-banka.sk
E-mail info@jtbanka.sk
Kód banky 8320
Udelenie bankového povolenia -
Začatie činnost 1. marca 2006
BIC-kód / SWIFT JTBPSKBA


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2