Join Ventures

Označenie pre formu spoločného podnikania s účasťou tuzemského a zahraničného kapitálu. Predstavuje akt partnerstva dvoch alebo viacerých podnikateľských subjektov, vytvárajúcich novú samostatnú podnikateľskú jednotku so združenými majetkovými podielmi, pričom jednotlivé subjekty majú sídlo v rôznych krajinách. Využíva sa ako súčasť stratégie prenikania na cudzie trhy.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2