Jednoduché úročenie

Úročenie, pri ktorom sa úrok počíta vždy len z pôvodnej istiny. Pri jednoduchom úročení teda nedochádza k úročeniu predchádzajúcich úrokov.

V prípade, ak sa úrok (U) pripočítava k počiatočnému kapitálu (K0) na konci obdobia úročenia, vypočítame stav na konci obdobia K1 podľa vzťahu:

K1 = K0 + r.K0
pričom úrok
U = r.K0

Pre ľubovoľný čas n možno vyššie uvedený vzťahy upraviť nasledovne:

Kn = K0 + r.n.K0 = K0 (1+r.n)
pričom celkový úrok
U = r.n.K0

Jednoduchou úpravou vzťahu odvodíme súčasnú hodnotu kapitálu Kn, ktorý je splatný za čas n:

Kn / (1+r.n)

Častejšie ako jednoduché úročenie sa využíva zložené úročenie.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2