Investičná banka

Banka špecializujúca sa na financovanie do investícií a kontrolu týchto investícií. Môže mať charakter štátnej alebo komerčnej banky. Štátne banky najčastejšie poskytujú dlhodobé investičné úvery súvisiace s podporou životného prostredia, podporou malých a stredných podnikov, výskumu, vývoja, inovácií a pod.

Príkladom politicky riadenej neziskovej investičnej banky je Európska investičná banka (EIB) - založená v roku 1958 Rímskou zmluvou ako banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé pôžičky. EIB poskytuje pôžičky verejnému a súkromnému sektoru na projekty európskeho záujmu.

Investičné a komerčné bankovníctvo sú dve základné odvetvia bankovníctva. Univerzálne banky vykonávajú oboje tieto činnosti súčasne. Po krachu newyorskej burzy bolo v roku 1929 v USA zakázané bankám aby prijímali vklady a poskytovali úvery (komerčné bankovníctvo) a súčasne obchodovali s cennými papiermi (investičné bankovníctvo). Zákaz bol zrušený až v roku 1999.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2