Internet banking

Tiež internetové bankovníctvo; umožňuje jednoduché realizácie bankových operácií on-line a zaručuje nepretržitý prístup do banky. Svoje bankové účty môže klient pritom obsluhovať z ľubovoľného počítača. Internet banking poskytuje prehľad o vkladových a výberových transakciách na bežnom účte klienta, umožňuje klientovi zadávať a rušiť trvalé príkazy, požiadať o vydanie platobnej karty, sledovať stav svojich sporiacich produktov alebo splácania úverov.

Pre prístup do Internet bankingu využíva väčšina bánk autorizáciu cez osobné identifikačné číslo klienta a heslo. Sada ďalších hesiel vydaných bankou alebo grid karta slúži pre potvrdenie transakcií realizovaných cez Internet banking. Všetky dáta, ktoré sú prenášané medzi počítačom klienta a bankou sú šifrované.

Demo verzie Internet bankingu v jednotlivých bankách nájdete v časti Viac o bežných účtoch - elektronické bankovníctvo.

Porovnajte si bežné účty a balíky služieb v jednotlivých bankách


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2