Interchange Fee (výmenný poplatok)

Poplatok, ktorý zaplatí obchodník svojej zúčtovacej banke (Acquirer) po tom, ako akceptoval platbu kartou na POS terminály, ktorým ho zúčtovacia banka vybavila. Výška poplatku je stanovená ako % z hodnoty nákupu. Niekedy je Interchange Fee interpretovaný ako poplatok, ktorý platí zúčtovacia banka (Acquirer) vydavateľskej banke (Issuer) potom, čo obchodník akceptoval platbu kartou vydavateľskej banky. V takomto prípade je Interchange Fee znížený o výšku provízie, ktorú si necháva zúčtovacia banka od obchodníka.

Poplatok Interchange Fee bol zavedený v 60. rokoch 20. storočia. Spočiatku získaval vydavateľ karty, ktorou bol nákup u obchodníka zaplatený, celú sumu poplatku (provízie) od obchodníka. Zúčtovacia banka tým pádom nemala žiaden príjem z transakcie, ktorá nebola realizovaná jej platobnou kartou. Tento stav viedol k nezáujmu o „acquiring – vybavovanie obchodníkov POS terminálmi“ a zároveň k nekorektne uvádzaným výškam provízií od obchodníkov smerom k vydavateľovi karty - s cieľom časť provízie na strane zúčtovacej banky ušetriť.

Zmena v chápaní Interchange Fee nastala v 70. rokoch 20. storočia. Tento poplatok bol stanovený ako určité percento z hodnoty nákupu (najčastejšie v rozmedzí 0,5-2%), ktoré zaplatí obchodník, a ktoré je následne rozdelené medzi zúčtovaciu banku, vydavateľa karty a platobný systém (napr. MasterCard alebo VISA). Zúčtovacia banka má s obchodníkom výšku poplatku dohodnutú a o túto výšku znižuje obchodníkovi hodnotu zrealizovaného nákupu pri jeho „preplácaní“ (napr. pri nákupe vo výške 100 EUR a výške Interchange Fee 2% obdrží obchodník 98 € od zúčtovacej banky a 2 € sú následne rozdelené medzi zúčtovaciu banku, platobný systém a vydavateľa karty).

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2