Inkaso

Bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta, v prospech účtu príjemcu platby, pričom klient - platca musí poskytnúť príjemcovi súhlas s inkasom. K bežnému účtu v banke môžete mať nastavené neobmedzené množstvo inkasných príkazov.

Výhodou inkasa je, že platba prebehne vždy načas a v správnej výške. Inkaso sa využíva pri opakovaných platbách, pri ktorých je výška platby určená príjemcom platby. Práve variabilná výška platby je výhodou inkasa oproti klasickému trvalému príkazu, pri ktorom je výška platby počas platnosti trvalého príkazu rovnaká. Pri zriadení inkasa je možné nastaviť aj maximálny limit pre platbu, po prekročení ktorého platba nebude zrealizovaná. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby v čase platby inkasa bolo na účte dostatok prostriedkov, inak platba nebude realizovaná.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2