ING Bank

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva spoločnosti ING Group a v súčasnosti vykonáva činnosti v oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pod označením ING Commercial Banking. Svoje pôsobenie začala v roku 1991 a nadobudla postavenie pobočky v januári 1992. Stala sa tak prvou zahraničnou bankou, ktorá vstúpila na slovenský trh. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Amsterdame, v Holandsku. ING Bank N.V. je členom Slovenskej Bankovej Asociácie. V súčasnej dobe ponúka ING v Slovenskej republike služby a produkty v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva, životného i dôchodkového poistenia a sporenia, ako aj stále rastúceho investovania a správy aktív.

ING BankING Bank - základné informácie

Adresa banky ING Bank, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO 30844754
Telefón 02/ 5934 6499
Telefón pre volania zo zahraničia +421 2 5934 6499
Internetová adresa http://www.ingcommercialbanking.sk/
E-mail kontakt@ing.sk
Kód banky 7300
Udelenie bankového povolenia -
Začatie činnost 1. januára 1993
BIC-kód / SWIFT INGBSKBX


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2