Inflácia

Ekonomický jav, pri ktorom dochádza k rastu cenovej hladiny a zníženiu kúpnej sily. Opakom inflácie je deflácia. Jednoducho možno infláciu vysvetliť ako zmenu, ktorej výsledkom je, že si dnes za rovnaké peniaze kúpime menej ako včera.

Zmena cenovej hladiny je meraná cez tzv. mieru inflácie. Táto sa meria pomocou cenových indexov, z ktorých najznámejšie sú:

  • index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index – CPI),
  • index cien výrobcov (Producer Price Index – PPI),
  • deflátor HDP.

Index spotrebiteľských cien sa používa na vyjadrenie vplyvu zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady. Index by mal pracovať s tým okruhom tovarov a služieb, ktorý je rozhodujúci z hľadiska výdavkov domácností. Tento okruh sa niekedy nazýva aj spotrebiteľský kôš. Je vytvorený z tovarov a služieb nakupovaných priemerným slovenským spotrebiteľom. Miera inflácie je následne stanovená ako rozdiel indexu spotrebiteľských cien v danom roku a v roku predchádzajúcom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2