Indosatár

Kto je indosátor?

Indosátor - Nadobúdateľ; ten, na koho je indosamentom (rubopisom) cenný papier prevedený. Indosatár sa po indosácii cenného papiera môže stať ďalším indosantom, čo znamená, že môže cenný papier previesť indosamentom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2