Indosant

Kto je indosant?

Indosant je ten, kto prevádza cenný papier indosamentom (rubopisom). Indosantom môže byť napríklad majiteľ zmenky.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2