Indosament (rubopis)

Čo je indosament (rubopis)?

Indosament (rubopis) je písomné vyhlásenia majiteľa prevoditeľného cenného papiera, pričom prevádzajúca osoba (majiteľ, prevodca, indosant) dáva príkaz splniť záväzok vyplývajúci z cenného papiera tretej osobe. Využíva sa napríklad pri zmenkách.

Vyhlásenie sa spravidla zapisuje na rubovú stranu cenného papiera, preto je indosament niekedy označovaný aj ako rubopis.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2