IBAN (International Bank Account Number)

Čo je IBAN?

IBAN je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci Európskej únie. IBAN má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách Európskej únie.

IBAN je jedinečné číslo účtu pre každého klienta aj v rámci jednej banky a jednej krajiny. IBAN sa skladá z:

  • kódu krajiny,
  • kontrolného čísla (vypočítaného z kódu banky, predčísla účtu a čísla účtu podľa presne stanoveného algoritmu),
  • kódu banky,
  • predčísla účtu,
  • čísla účtu.

IBAN na Slovensku pozostáva z 24 znakov.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2