Grid karta

Čo je grid karta?

Grid karta je bezpečnostný predmet, ktorý slúži na autorizáciu platobných príkazov a bankových operácií zadaných napríklad prostredníctvom Internet bankingu. Najčastejšou formou grid karty je plastová karta, ktorej jednu stranu tvorí matica s x stĺpcami a y riadkami obsahujúca číselné kódy v poli matice.

Riadky môžu byť označené napríklad číslicami, stĺpce písmenami. Pri autorizácii platobného príkazu cez internet banking je klient vyzvaný zadať konkrétny kód z grid karty, definovaný jeho pozíciou na konkrétnom riadku a stĺpci (napr. kód A3, čiže kód zo stĺpca A a riadku 3).

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2