Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Sporiace účty

Sporiace účty

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet? Chcete získať čo najvyšší úrok a zároveň mať prístup k ušetreným peniazom kedykoľvek? Na TotalMoney.sk si môžete porovnať aktuálne ponuky sporiacich účtov v jednotlivých bankách, úročenie účtov bez výpovednej lehoty aj s výpovednou lehotou, poplatky za predčasný výber a ďalšie parametre pre najlepšie sporenie.

Zadajte požadované parametre sporiaceho účtu

Zadajte množstvo peňazí, ktoré chcete vložiť na sporiaci účet.

Vyberte si, či chcete porovnávať:

  • len účty bez výpovednej lehoty,
  • len účty s výpovednou lehotou,
  • všetky sporiace účty (to znamená účty bez výpovednej lehoty aj účty s výpovednou lehotou).
Výpovedná lehota je doba, ktorá musí uplynúť od nahlásenia výberu z účtu banke. Napríklad ak je výpovedná lehota 1 mesiac, tak výber z účtu musíte banke ohlásiť 1 mesiac vopred.
Zo sporiacich účtov bez výpovednej lehoty možno peniaze vyberať kedykoľvek, pokiaľ v Komentári nie je uvedené inak.

bez výpovednej lehoty
s výpovednou lehotou

TotalTip

Porovnanie sporiacich účtov

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Ročný
úrok Zoradené
Ročná úroková sadzba. Vyjadruje, koľko získate za vloženie peňazí na sporiaci účet. Čím je úrok vyšší, tým získate viac.
Výpovedná
lehota
Doba, ktorá musí uplynúť od nahlásenia výberu z účtu banke. Napríklad ak je výpovedná lehota 1 mesiac, tak výber z účtu musíte banke ohlásiť 1 mesiac vopred.
Zo sporiacich účtov bez výpovednej lehoty možno peniaze vyberať kedykoľvek, pokiaľ v Komentári nie je uvedené inak.
Poplatok
za predčasný
výber
Predčasný výber (pred uplynutím výpovednej lehoty) je spoplatnený percentom z predčasne vyberanej sumy.
0 % znamená, že môžete vyberať kedykoľvek a bez poplatku. Pomlčka znamená, že banka predčasný výber neumožňuje.
Pri dodržaní výpovednej lehoty je výber z účtu zadarmo.

Komentár
Sporenie k Študentskému účtu 5,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Pravidelný mesačný vklad od 10 do 30 €, doba sporenia 12, 18 alebo 24 mesiacov, k jednému účtu si možno otvoriť 3 Sporenia, úroky pripisované po ukončení doby sporenia, pri predčasnom výbere strata úrokov vo výške 100%. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie k Osobnému účtu 5,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Pravidelný mesačný vklad od 10 do 50 €, doba sporenia 12, 18 alebo 24 mesiacov, k jednému účtu si možno otvoriť až 3 Sporenia, úroky sú pripisované po ukončení doby sporenia, pri predčasnom výbere strata úrokov vo výške 100%. Požiadať
Podrobnosti
mSporenie 1,40 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet určený na pravidelné sporenie drobných súm z odchádzajúcich platieb, platieb debetnými a kreditnými kartami a výberov hotovosti. Tri spôsoby sporenia:zaokrúhľovanie transakcií na celých 5 € nahor, percento z transakcií od 1 do 10 %, fixná suma 0,5 € - 2 € pri každej platbe. Požiadať
Podrobnosti
Dobré sporenie ISTOTA 1,25 % Bez výpovednej lehoty 5,00 % Sporenie s viazanosťou na 10 rokov. V prípade nepravidelného sporenia úročenie základnou úrokovou sadzbou 1.25% p.a.. Zvýhodnené úročenie pravidelného mesačného vkladu od 10 do 500 EUR úrokovou sadzbou 2.5% p.a.. Požiadať
Podrobnosti
SPORENIE PLUS k ÚČTU PLUS v ZUNO 1,10 % Bez výpovednej lehoty 0 % Suma do 12 000 EUR je úročená sadzbou 0,9% p.a., čiastka nad 12 000 sadzbou 0,4% p. a.. V prípade výberu zo SPORENIA PLUS nebudú za daný mesiac pripísané úroky. Požiadať
Podrobnosti
Online sporiaci účet 1,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet k produktu Premium Konto, prístup prostredníctvom Online Bankingu, disponovanie s prostriedkami denne bez sankcií. Požiadať
Podrobnosti
Zlatý vklad 0,90 % 3 mesiace 4,00 % Vklad už od 7 EUR, po uplynutí výpovednej lehoty 3 mesiace je možné voľne disponovať s vypovedanou sumou počas jedného mesiaca. Vypovedaná suma je zatiaľ úročená sadzbou 0,01% p.a.. Požiadať
Podrobnosti
SPORENIE PLUS k ÚČTU v ZUNO 0,80 % Bez výpovednej lehoty 0 % Suma do 12 000 EUR je úročená sadzbou 0,6% p.a., čiastka nad 12 000 sadzbou 0,2% p. a., v prípade výberu zo SPORENIA PLUS nebudú za daný mesiac pripísané úroky. Požiadať
Podrobnosti
Vkladový účet s výpovednou lehotou 0,80 % 32 dní 0,50 % Minimálny vklad 300 EUR. Výhodnejší úrok od 20 000 EUR. Úročenie garantovanou úrokovou sadzbou platnou vždy do konca kalendárneho štvrťroka. Možnosť zadať až 5 výpovedných lehôt. Požiadať
Podrobnosti
SPORENIE k ÚČTU PLUS v ZUNO 0,60 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vkladať a vyberať peniaze možno kedykoľvek bez poplatku, SPORENIE je vedené bez minimálneho vkladu a zostatku, možnosť otvoriť si až 10 sporení súčasne. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie Lišiak 0,50 % Bez výpovednej lehoty 0 % Bez minimálneho vkladu a zostatku, bez akýchkoľvek poplatkov, výbery a vklady kedykoľvek, prístup k účtu elektronicky. Požiadať
Podrobnosti
Dobré sporenie REZERVA 0,50 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklad už od 10 EUR, pri aktívnom využívaní Dobrého účtu nasporená suma max. 5 000 EUR úročená zvýhodnenou úrokovou sadzbou 1% p. a.. Požiadať
Podrobnosti
Privatbanka Saving Konto 0,50 % Bez výpovednej lehoty 0 % Prostriedky z konta možno previesť iba na zmluvne určený účet v rámci SR, nie je možné z neho vykonávať inkaso. Platby z účtu spoplatňované. Zvýhodnená úroková sadzba 0,5% p. a. platná pre sporenie do 29 999,99 EUR. Požiadať
Podrobnosti
otp SPORIACI účet 0,40 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k OTP Kontu, OTP SENIOR Kontu, OTP READY Kontu. Úročenie bonusovou úrokovou sadzbou 1,1% p.a. pri splnení podmienok: mesačný kreditný obrat min. 300 EUR, mesačne minimálne 3 platby kartou a 1 platba na základe trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom. Požiadať
Podrobnosti
SPORENIE k ÚČTU v ZUNO 0,40 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vkladať a vyberať peniaze možno kedykoľvek bez poplatku, SPORENIE je vedené bez minimálneho vkladu a zostatku, možnosť otvoriť si až 10 sporení súčasne. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie k účtu 0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k účtu: Osobný účet, Osobný účet Mladý, Osobný účet Študent, SPOROžíro Senior, Osobný účet Exclusive. Suma pravidelného sporenia 10 až 1 000 € mesačne. Možnosť mimoriadneho vkladu v celkovej výške 10 000 €. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie pre radosť 0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Úroková sadzba 0,50% p.a., ak sporíte do 50 EUR mesačne. Ak sporíte vyššiu sumu, úroková sadzba 0,80% p.a. Podmienkou účet v banke bez prečerpania. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie na bývanie 0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie vhodné pre tých, ktorí plánujú v budúcnosti riešiť bývanie. Získate s ním lepšie úroky na sporení aj hypotéke v budúcnosti. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Depozit 0,20 % 35 dní 0,75 % Zvýhodnený úrok 0,7% p.a. pri aktívnom využívaní balíka služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, možnosť predčasného výberu raz za mesiac do 25% zostatku z predošlého dňa. Požiadať
Podrobnosti
Kasička - sporiaca časť k účtu 0,20 % Bez výpovednej lehoty 0 % Kasička je sporiaca časť účtu. Má zvýhodnené úročenie, je bezplatná a bez viazanosti. Nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii. Požiadať
Podrobnosti
eMAX plus 0,15 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklady na účet kedykoľvek, jeden prevod z účtu bez poplatku, zriadenie, vedenie a zrušenie účtu zdarma. Možnosť získať špeciálny úrok 1% k jednému účtu eMAX plus pre aktívnych klientov. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet 0,10 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet je netermínovaný účet v EUR, ktorý si môžete zvoliť v rámci Flexiúčtu alebo Účtu pre mladých Start Generation. Umožní odkladať voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti klasickému bežnému účtu. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Štandard 0,05 % 7 dní 0,50 % Možnosť vkladať peniaze kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet (k programu služieb) 0,05 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet je úročený základným a bonusovým úrokom. Nárok na bonusový úrok 1,05% p. a. na nasledujúci mesiace za týchto podmienok: v mesiaci nebol realizovaný výber zo sporiaceho účtu, na účet sa vložilo aspoň 20 € a zostatok na konci mesiaca bol nižší ako 50 000 €. Požiadať
Podrobnosti
eMAX 0,05 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklady a výbery z účtu kedykoľvek, mesačné pripisovanie úrokov, k účtu je možné vydať debetnú kartu VISA Classic za 3,50 €. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet s Extra úročením 0,05 % 7 dní 0,50 % Podmienkou úročenia je pravidelné mesačné sporenie od 15 do 500 €, zvýhodnený úrok 0,55% p.a. pri aktívnom využívaní balíka služieb Pohoda alebo Extra Pohoda. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Fio konto 0,03 % Bez výpovednej lehoty 0 % V rámci konta získate zdarma vedenie účtu, internetbanking, elektronický platobný styk (v EUR, CZK) v rámci ČR a SR, prevody na účty v rámci Fio skupiny, prevody na jeden externý účet. Úroky sú pripisované mesačne. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Effective 0,01 % 2 mesiace 1,00 % Vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne. Možnosť zadať až 10 výpovedí na rôzne sumy s rôznym dátumom splatnosti, na disponovanie s prostriedkami je 5 kalendárnych dní. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet ŠPECIÁL 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Peniaze k dispozícii kedykoľvek, úročenie sporiaceho účtu v závislosti od vývoja trhových úrokových sadzieb. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet LIMIT 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Peniaze k dispozícii kedykoľvek, bez poplatkov za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie na rezervu 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Úroková sadzba 0,20% p.a., ak sa zostatok sporenia medzimesačne zvýši aspoň o 50 EUR. Požiadať
Podrobnosti

Aktualizácia údajov: 27. 05. 2016 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

Sporiace účty

Sporiace účty, vkladové účty a sporiace kontá sú vkladové produkty určené pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Základnými charakteristikami sporiaceho účtu sú:

Všetky banky Vám umožnia vyberať peniaze zo sporiaceho účtu zadarmo: pri účtoch s výpovednou lehotou po jej uplynutí, pri účtoch bez výpovednej lehoty kedykoľvek alebo len v presne stanovených termínoch, podľa podmienok konkrétnej banky. Ostatné výbery zo sporiaceho účtu budú spoplatnené – najčastejšie ako % z predčasne vyberanej sumy. Pri niektorých produktoch banka umožňuje výber len prevodom peňazí zo sporiaceho účtu na vopred určený účet.

Porovnanie sporiacich účtov

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet s najvyšším úrokom? Porovnanie sporiacich účtov je na TotalMoney.sk jednoduché a rýchle. Do vyhľadávacieho formulára stačí zadať sumu, ktorú chcete na sporiaci účet vložiť a vybrať si, či chcete porovnávať len účty bez výpovednej lehoty, účty s výpovednou lehotou alebo oboje súčasne. Vyhovujúce účty si môžete zoradiť podľa výšky úrokov, výpovednej lehoty alebo poplatkov za predčasný výber zo sporiaceho účtu.

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci produkt? Porovnajte si aj termínované vklady a vkladné knižky.

Termínované vklady  

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

VÚB účet a VÚB účet Magnifica VÚB mení poplatky za bežné účty
Od 23. mája 2015 sa zastavuje predaj Flexiúčtov. Nahradia ich dva bežné účty za 6 a 9 € mesačne, ku ktorým bude možné získať zľavu z poplatku.

Poplatky VÚB VÚB zvyšuje poplatky
Od 1. júna 2014 je Flexiúčet vo VÚB drahší. Zvýšili sa aj poplatky za služby v pobočkách banky i poplatky za automatizované operácie.

Ďalšie