Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Predčasné výbery z termínovaných vkladov

Aktualizácia: 12. 1. 2017 – Zdroj: banky

Podstatou termínovaných vkladov je vyššie zúročenie vložených peňazí za cenu ich viazania na termínovanom účte. Spravidla platí, že na čím dlhšiu dobu peniaze banke požičiate, tým vyšším úrokom Vás banka odmení. Akýkoľvek predčasný výber z termínovaného vkladu je pre banku komplikáciou, keďže banky využívajú peniaze z viazaných vkladov na krytie svojich aktívnych obchodov – poskytovanie úverov. Z tohto dôvodu banky predčasné výbery z vkladov buď neumožňujú, alebo ich sankcionujú zrážkou z úroku či spoplatnením.

Predčasný výber z termínovaného vkladu - porovnanie jednotlivých bánk

Podľa sankcií možno predčasné výbery z termínovaných vkladov rozdeliť na 2 skupiny:

Predčasné výbery z termínovaného vkladu za poplatok

Predčasné výbery za poplatok sú menej obvyklé. Môžete sa s nimi stretnúť v ČSOB a UniCredit Bank.

Banka Fixácia
1
mesiac
Fixácia
3
mesiace
Fixácia
6
mesiacov
Fixácia
12
mesiacov
Fixácia
24
mesiacov
Fixácia
36
mesiacov
- 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 %
1 % p.a., minimálne 5 € - - - - -

Predčasné výbery z termínovaného vkladu so stratou úroku

Strata úroku je najčastejšou formou sankcie. Banky odoberajú buď celé úroky, alebo len alikvotnú časť, napr. úroky za stanovený počet dní, ktorý závisí od pôvodnej viazanosti vkladu.

Banka Fixácia
1
mesiac
Fixácia
3
mesiace
Fixácia
6
mesiacov
Fixácia
12
mesiacov
Fixácia
24
mesiacov
Fixácia
36
mesiacov
- 50 % z vypočítaného úroku 50 % z vypočítaného úroku 50 % z vypočítaného úroku - -
za 10 dní za 20 dní za 50 dní za 120 dní za 180 dní za 180 dní
100 % úrokov z vyberanej sumy
100 % úrokov z vyberanej sumy
za 15 dní za 30 dní za 60 dní za 90 dní za 366 dní za 366 dní
100 % úrokov
100 % úrokov z vyberanej sumy
100% strata úroku z vyberanej sumy
100% strata úroku z vyberanej sumy
- 50 % z úrokov priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní minimálne polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti;
100 % z úrokov priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
za 15 dní za 45 dní za 90 dní za 180 dní za 360 dní za 1080 dní
Sprievodca termínovanými vkladmi Sprievodca vkladnými knižkami

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

VÚB účet a VÚB účet Magnifica VÚB mení poplatky za bežné účty
Od 23. mája 2015 sa zastavuje predaj Flexiúčtov. Nahradia ich dva bežné účty za 6 a 9 € mesačne, ku ktorým bude možné získať zľavu z poplatku.

Poplatky VÚB VÚB zvyšuje poplatky
Od 1. júna 2014 je Flexiúčet vo VÚB drahší. Zvýšili sa aj poplatky za služby v pobočkách banky i poplatky za automatizované operácie.

Ďalšie