Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je poistenie spojené s kolektívnym investovaním do vybraných investičných fondov. V porovnaní s kapitálovým životným sporením je pri investičnom životnom poistení vyššia pravdepodobnosť zhodnotenia vložených prostriedkov, ale tiež aj vyššie riziko znehodnotenia vložených peňazí do sporiacej časti poistenia. Z toho dôvodu je investičné životného poistenie vhodné pre ľudí, ktorí majú dostatok voľných finančných prostriedkov, chcú tieto finančné prostriedky lepšie zhodnotiť a zároveň sa neobávajú rizika ich straty.

Podstata investičného životného poistenia spočíva v rozdelení zaplateného poistného na dve časti. Prvú časť použije poisťovňa na tvorbu technických rezerv slúžiacich na krytie poistených rizík. Druhú časť zaplateného poistného investuje poisťovňa do akcií, podielových listov a podobne. Poistenec si sám vyberá, do čoho má poisťovňa jeho sporiacu časť investovať. Poistencovi poisťovňa vytvorí osobný investičný účet, na ktorý sa mu ukladajú peniaze a z ktorého sa nakupujú podielové jednotky. Ak sa poistenec nevie rozhodnúť, akú investičnú stratégiu má zaujať, môže si vybrať z troch možných stratégií:

Dlhopisová investičná stratégia vystihuje skôr konzervatívny prístup k riziku. Nakupujú sa štátne alebo firemné dlhopisy, ale v prípade firemných dlhopisov len dlhopisy vybraných a dôveryhodných emitentov. S maximalizáciou zisku sa uvažuje v strednodobom horizonte.

Akciová investičná stratégia má za cieľ dosahovať výnosy v dlhodobom horizonte. Je pri nej podstatne vyššia miera rizika v porovnaním s dlhopisovou investičnou stratégiou, ale tiež podstatne vyššia miera zhodnotenia vložených peňazí. Dlhodobý horizont investovania podmieňujú výrazné krátkodobé výkyvy v cenách akcií. Pri investovaní je preto vhodné investovať súčasne do viacerých akciových fondov tak, aby boli jednotlivé výkyvy v rámci portfólia fondov tlmené. Investuje sa do akcií zahraničných, ale aj slovenských firiem.

Zmiešaná investičná stratégia je založená na predpoklade, že efektívne portfólio investora tvorí 60 % konzervatívnych investícií a 40 % dynamických investícií, ktoré zvyšujú celkovú výnosnosť. Hlavnú časť zmiešaného portfólia teda tvoria štátne dlhopisy, dlhopisy bánk a spoločností s vysokým ratingom. Zvyšok tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Kapitálové životné poistenie Poistenie pre prípad smrti