Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení

Životné poistenie a poistenie trvalých následkov úrazu

Keď si klienti uzatvárajú životné poistenie, jedným z najviac podceňovaných je poistenie trvalých následkov. Trvalý následok sa dá charakterizovať ako strata funkčnosti, hybnosti alebo úplná strata samotného orgánu či končatiny. Každému trvalému následku je pridelené percento poškodenia podľa zmluvných podmienok poisťovne. Výška poistného plnenia vzniká ako súčin percenta poškodenia a zvolenej poistnej sumy. Aby sa však zohľadnila aj závažnosť úrazu, aplikujú poisťovne progresívne plnenie. To znamená, že čím vážnejšie je poškodenie, tým vyššie je aj plnenie.

Príklady z grafu:

  • Pri poškodení 25 % vyplatí väčšina poisťovní poistné plnenie vo výške 25 % z poistnej sumy.
  • Pri poškodení 80 % vyplácajú poisťovne poistné plnenie vo výške 320 až 340 % z poistnej sumy.
Životné poistenie - Porovnanie poistenia trvalých následkov úrazu

V nasledujúcej tabuľke sme ďalej porovnali:

  • časové obdobie, do ktorého musíte preukázať trvalý následok úrazu, aby vám vznikol nárok na poistné plnenie,
  • či poisťovňa vypláca pri viacnásobnom poškodení jednej časti tela najvyššie poškodenie alebo poškodenia sčítava,
  • či pripoistenie zaniká pri určitej výške poistného plnenia alebo je platné počas celej dĺžky trvania zmluvy,
  • či poisťovňa pripodobňuje trvalé následky = bude plniť aj také trvalé následky, ktoré sa nenachádzajú exaktne vymenované v zmluvných podmienkach.
  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
Preukazovanie trvalých následkov do 3 rokov do 3 rokov do 4 rokov do 3 rokov do 3 rokov do 1 roka najskôr po roku
Viacnásobné poškodenie jednej časti tela najvyššie poškodenie najvyššie poškodenie najvyššie poškodenie sčítavanie poškodení sčítavanie poškodení sčítavanie poškodení sčítavanie poškodení
Zánik pripoistenia pri súčte poistného plnenia 600 % nezaniká nezaniká nezaniká nezaniká pri súčte poistného plnenia 500 % nezaniká
Pripodobňovanie úrazov nie áno áno áno áno áno áno

21. 08. 2015 -

Prečítajte si aj: Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova Poistenie kritických chorôb - porovnanie: Aké diagnózy kryjú jednotlivé poisťovne?

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2