Poistenie kritických chorôb - porovnanie: Aké diagnózy kryjú jednotlivé poisťovne?

Životné poistenie kritických chorôb

V minulom článku sme rozoberali rozdiely medzi poisťovňami pri poistení smrti. V tom dnešnom si porovnáme poistenie kritických chorôb.

Poistenie kritických chorôb môžete uzatvoriť ako samostatný balík poistenia k poisteniu smrti. Pri poistení kritických chorôb poisťovňa vyplatí poistnú sumu pri prvom zistení aspoň jednej z poistených kritických chorôb, pričom diagnózu musí potvrdiť odborný lekár. Zoznam diagnóz je vopred daný, každá poisťovňa ho zverejňuje v zmluvných podmienkach.

Porovnanie diagnóz pri poistení kritických chorôb

Pri poistení kritických chorôb kryjú všetky poisťovne 13 diagnóz:

 1. Alzheimerova choroba,
 2. mozgová mŕtvica,
 3. Parkinsonova choroba,
 4. operácia aorty,
 5. slepota,
 6. rakovina,
 7. kóma,
 8. hluchota,
 9. srdcový infarkt,
 10. zlyhanie obličiek,
 11. operácia vencovitých tepien,
 12. skleróza multiplex,
 13. transplantácia životne dôležitých orgánov.
Vyberte si správne životné poistenie: Životné poistenie - porovnanie

V zmluvných podmienkach jednotlivých poisťovní sme našli ďalších celkovo 40 diagnóz, pričom žiadna poisťovňa nepokrýva všetky. K základným 13 diagnózam pribalili poisťovne od 9 do 28 z týchto 40 diagnóz:

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
14. Nezhubný nádor mozgu  
15. Ťažké popáleniny  
16. Nákaza HIV  
17. Ochorenie pľúc  
18. Encefalitída  
19. Bakteriálna meningitída  
20. Operácia srdcovej chlopne  
21. Strata reči  
22. Paralýza (ochrnutie)  
23. Strata končatín    
24. Primárna pľúcna hypertenzia    
25. Aplastická anémia      
26. Kardiomyopatia      
27. Demencia        
  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
28. Apalický syndróm        
29. Zlyhanie pečene        
30. Závažné poranenia hlavy        
31. Ochorenie motorických neurónov        
32. Chronické ochorenie pečene          
33. Angioplastika          
34. Rakovina In situ          
35. Diabetes melitus            
36. Progresívna sklerodermia          
37. Prudká hepatitída          
38. Poliomyelitída          
39. NSTEMI infarkt myokardu            
40. Hemiplégia          
41. Paraplégia          
  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
42. Kvadruplégia          
43. Strata sebestačnosti          
44. Chirurgický zákrok v dôsledku choroby            
45. Terminálne ochorenie            
46. Systémový lupus erytematosus            
47. Creutzfeldt-Jakobova choroba            
48. Závažné psychické poruchy            
49. Deplégia            
50. Zástava srdca mimo nemocnice            
51. Svalová dystrofia            
52. Pneumonektómia            
53. Subakútna sklerotizujúca panencefalitída            
Celkový počet diagnóz Aegon
30
Allianz
25
Axa
41
ČSOB
24
Generali
36
Metlife
32
Wüstenrot
22

Porovnanie zahŕňa poistné produkty: Axa Active Life, Allianz Flexi Život Plus, Aegon Budúcnosť Komplet, Generali LaVita, ČSOB Life, Metlife Easy a Wüstenrot Rizikové poistenie.

Poistenie kritických chorôb je lacnejšie ako latte, pozrite si kompletné porovnanie životných poistení

23. 07. 2015 -

Prečítajte si aj: Poistite sa z domu a získajte 15% zľavu na havarijné poistenie Súťaž s Kooperativou: 1x bicykel, 3x kolobežka a 10x poukaz Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2