Poistenie kritických chorôb - porovnanie: Aké diagnózy kryjú jednotlivé poisťovne?

Životné poistenie kritických chorôb

V minulom článku sme rozoberali rozdiely medzi poisťovňami pri poistení smrti. V tom dnešnom si porovnáme poistenie kritických chorôb.

J&T Termínovaný vklad

Poistenie kritických chorôb môžete uzatvoriť ako samostatný balík poistenia k poisteniu smrti. Pri poistení kritických chorôb poisťovňa vyplatí poistnú sumu pri prvom zistení aspoň jednej z poistených kritických chorôb, pričom diagnózu musí potvrdiť odborný lekár. Zoznam diagnóz je vopred daný, každá poisťovňa ho zverejňuje v zmluvných podmienkach.

Porovnanie diagnóz pri poistení kritických chorôb

Pri poistení kritických chorôb kryjú všetky poisťovne 13 diagnóz:

 1. Alzheimerova choroba,
 2. mozgová mŕtvica,
 3. Parkinsonova choroba,
 4. operácia aorty,
 5. slepota,
 6. rakovina,
 7. kóma,
 8. hluchota,
 9. srdcový infarkt,
 10. zlyhanie obličiek,
 11. operácia vencovitých tepien,
 12. skleróza multiplex,
 13. transplantácia životne dôležitých orgánov.

Vyberte si správne životné poistenie: Životné poistenie - porovnanie

V zmluvných podmienkach jednotlivých poisťovní sme našli ďalších celkovo 40 diagnóz, pričom žiadna poisťovňa nepokrýva všetky. K základným 13 diagnózam pribalili poisťovne od 9 do 28 z týchto 40 diagnóz:

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

14. Nezhubný nádor mozgu  

15. Ťažké popáleniny  

16. Nákaza HIV  

17. Ochorenie pľúc  

18. Encefalitída  

19. Bakteriálna meningitída  

20. Operácia srdcovej chlopne  

21. Strata reči  

22. Paralýza (ochrnutie)  

23. Strata končatín    

24. Primárna pľúcna hypertenzia    

25. Aplastická anémia      

26. Kardiomyopatia      

27. Demencia        

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

28. Apalický syndróm        

29. Zlyhanie pečene        

30. Závažné poranenia hlavy        

31. Ochorenie motorických neurónov        

32. Chronické ochorenie pečene          

33. Angioplastika          

34. Rakovina In situ          

35. Diabetes melitus            

36. Progresívna sklerodermia          

37. Prudká hepatitída          

38. Poliomyelitída          

39. NSTEMI infarkt myokardu            

40. Hemiplégia          

41. Paraplégia          

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

42. Kvadruplégia          

43. Strata sebestačnosti          

44. Chirurgický zákrok v dôsledku choroby            

45. Terminálne ochorenie            

46. Systémový lupus erytematosus            

47. Creutzfeldt-Jakobova choroba            

48. Závažné psychické poruchy            

49. Deplégia            

50. Zástava srdca mimo nemocnice            

51. Svalová dystrofia            

52. Pneumonektómia            

53. Subakútna sklerotizujúca panencefalitída            

Celkový počet diagnóz Aegon
30
Allianz
25
Axa
41
ČSOB
24
Generali
36
Metlife
32
Wüstenrot
22

Porovnanie zahŕňa poistné produkty: Axa Active Life, Allianz Flexi Život Plus, Aegon Budúcnosť Komplet, Generali LaVita, ČSOB Life, Metlife Easy a Wüstenrot Rizikové poistenie.

Poistenie kritických chorôb je lacnejšie ako latte, pozrite si kompletné porovnanie životných poistení

23. 07. 2015 -

Prečítajte si aj: Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2