Čo je medziúver

Medziúver, označovaný tiež ako preklenovací úver, je úver poskytovaný stavebnými sporiteľňami a slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. V prípade, ak nespĺňate všetky podmienky pre poskytnutie stavebného úveru, môžete požiadať o medziúver, ale s menej výhodnými podmienkami ako pri stavebnom úvere. Na medziúver nemáte právny nárok. Medziúver sa poskytuje vo výške cieľovej sumy a je poskytnutý s tým, že budete naďalej prispievať aj na stavebné sporenie a zároveň splácať úroky a poplatky z celej cieľovej čiastky súvisiace s medziúverom. Po splnení všetkých podmienok pre pridelenie cieľovej čiastky a zároveň aj stavebného úveru sa časť medziúveru vyplatí z nasporenej sumy a zvyšok budete splácať už ako stavebný úver.

V priebehu trvania medziúveru Vám bude stavebná sporiteľňa viesť dva separátne účty – sporiteľský účet, na ktorý budete prispievať v rámci stavebného sporenia a medziúverový účet, na ktorý musíte vkladať úroky a poplatky vyplývajúce z poskytnutia medziúveru. Medziúver teda nesplácate, platíte len úroky z požičanej sumy (cieľovej čiastky) a poplatky súvisiace s medziúverom (najmä ročný poplatok za správu medziúverového účtu).

Medziúver bez predchádzajúceho stavebného sporenia

Niektoré stavebné sporiteľne poskytujú medziúver aj bez predchádzajúceho sporenia. V praxi to znamená, že si otvoríte stavebné sporenie s určitou cieľovou čiastkou, ktorú Vám stavebná sporiteľňa okamžite poskytne ako medziúver. Z tohto medziúveru splácate iba úroky a zároveň vkladáte peniaze na účet stavebného sporenia. Keď na účte stavebného sporenia splníte všetky podmienky pre poskytnutie stavebného úveru, medziúver sa zruší, prostriedky zo stavebného sporenia sa prevedú na úverový účet a začnete splácať stavebný úver, ktorého výška je rozdielom medzi poskytnutým medziúverom a nasporenou sumou.

Čo je stavebný úver Cieľová suma

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Hypotéky Čo banka overuje pred schválením hypotéky
Banka sa potrebuje chrániť pred nesplácaním hypotéky. Pozrite si, čo všetko si o vás banka zistí pred tým, ako vám poskytne peniaze na bývanie.

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

Ďalšie