Cieľová suma

Cieľová suma je pri stavebnom sporení zmluvne dohodnutá suma, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára.

Cieľová suma sa skladá najmä:
a) z Vašich vkladov do stavebného sporenia (alebo z vkladov vo Váš prospech),
b) z úrokov,
c) zo štátnej prémie,
d) zo stavebného úveru.

Pri každom stavebnom sporení musí byť cieľová suma vopred dohodnutá. Z pohľadu Vás ako sporiteľa predstavuje cieľová suma množstvo prostriedkov, ktoré budete v budúcnosti potrebovať pre riešenie svojej bytovej situácie. Časť týchto prostriedkov nasporíte, druhú časť môžete získať vo forme stavebného úveru. Stavebné sporiteľne určujú minimálne a maximálneho hodnoty cieľovej sumy. Niektoré sporiteľne odvíjajú od cieľovej sumy poplatok za uzatvorenie stavebného sporenia (obvykle je vo výške 0,9 % z dohodnutej cieľovej sumy, pozrite časť Poplatky). Od cieľovej sumy tiež závisí výška minimálneho mesačného vkladu pri sporení (0,3 % až 1 % v závislosti od konkrétneho produktu a tarify), minimálna splátka stavebného úveru a minimálne percento z cieľovej sumy, ktoré musíte nasporiť, aby ste získali stavebný úver. Stavebný úver môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou.

Cieľovú sumu je možné v priebehu platnosti stavebného sporenia zvýšiť alebo znížiť. Za tento úkon si však stavebné sporiteľne účtujú poplatky. Pri zvýšení cieľovej sumy je poplatok obvykle určený ako % z rozdielu novej a starej cieľovej sumy. Pri znížení cieľovej sumy sa alikvotná časť poplatku za uzatvorenie stavebného sporenia nevracia, niektoré sporiteľne spoplatňujú určitým % aj zníženie cieľovej sumy. V prípade prekročenia cieľovej sumy nasporenou sumou je stavebná sporiteľňa oprávnená cieľovú sumu zvýšiť a rozdiel cieľových súm spoplatniť podľa príslušného sadzobníka poplatkov.

Pridelenie cieľovej sumy

Splnenie podmienok pre pridelenie cieľovej sumy hodnotia stavebné sporiteľne v rôznych intervaloch – PSS a ČSOB na konci každého mesiaca, Wüstenrot na konci každého kalendárneho štvrťroka. Ak podmienky pre pridelenie cieľovej sumy spĺňate, stavebná sporiteľňa Vás písomne informuje o jej pridelení. Ak v určitej lehote písomne nepotvrdíte pridelenie cieľovej sumy, automaticky Vám zanikne nárok na cieľovú sumu k termínu uvedenom v oznámení stavebnej sporiteľne a môžete naďalej pokračovať v sporení. O ďalšie pridelenie cieľovej sumy už budete musieť požiadať stavebnú sporiteľňu sami písomnou žiadosťou.

V prípade, že pridelenie cieľovej sumy potvrdíte, stavebná sporiteľňa bude mať cieľovú sumu pripravenú na jej vyplatenie niekoľko mesiacov od jej pridelenia (obvykle 12 mesiacov). Keďže cieľová suma sa skladá z dvoch častí – nasporených prostriedkov a stavebného úveru, po jej pridelení môžete nasporené prostriedky čerpať na stavebné účely okamžite, ale stavebný úver len po preukázaní schopnosti tento úver splácať a poskytnutí vhodného zabezpečenia, resp. zaručenia.

Čo je medziúver Štátna prémia v roku 2018

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Hypotéky Čo banka overuje pred schválením hypotéky
Banka sa potrebuje chrániť pred nesplácaním hypotéky. Pozrite si, čo všetko si o vás banka zistí pred tým, ako vám poskytne peniaze na bývanie.

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

Ďalšie