Novela zákona o bankách 2011: Hypotéka s novinkami

Novela zákona o bankách z 3. februára 2011 prináša zaujímavé novinky týkajúce sa hypotekárnych úverov a hypoték pre mladých. Novela je účinná od 1. apríla 2011.

Všetky vyššie popísané novinky platia len pre zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené od 1. apríla 2011. Ak ste zmluvu uzatvorili pred týmto termínom, na uvedené výhody nemáte zákonný nárok.

Hypotéka bude využiteľná aj na splatenie iného hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti od 4 do 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Doteraz mohli banky poskytovať hypotekárne úvery iba na nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavbu a zmenu dokončených stavieb, údržbu nehnuteľnosti, splatenie nehypotekárneho úveru určeného na vyššie uvedené účely alebo na splatenie hypotekárneho úveru poskytnutého hypotekárnou bankou v konkurze. Podľa novely zákona o bankách bude možné použiť hypotekárny úver aj na splatenie akéhokoľvek hypotekárneho úveru (z § 68 sa vypúšťajú slová „poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze“).

Pre získanie hypotéky pre mladých bude rozhodujúci spoločný príjem manželov

V súčasnej dobe môže o hypotéku pre mladých požiadať klient, ktorý ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšil 18 rokov a neprekročil 35 rokov a ktorý má ku dňu podania žiadosti o úver priemerný mesačný príjem najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný ukončený štvrťrok. Ak o úver v súčasnosti žiadajú manželia, žiaden z nich nesmie zarobiť viac ako je 1,3-násobok priemernej mzdy. Práve túto časť mení novela zákona o bankách. Po novom nesmie priemerný mesačný príjem manželov spolu presiahnuť 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný ukončený štvrťrok.

Čerstvým rodičom s hypotékou pre mladých banka zníži splátku

Medzi záväzky hypotekárnej banky pribudol záväzok, že ak je jej klientom osoba s hypotékou pre mladých, banka jej umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru alebo znížiť mesačnú splátku hypotekárneho úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa tomuto klientovi narodí dieťa a tento klient o to hypotekárnu banku písomne požiada v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa.

Predčasné splatenie hypotéky pri konci fixácie bude vždy bez poplatku

Podľa novely zákona o bankách sa hypotekárnej banke zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere.

Hypotekárna banka je povinná najneskôr 2 mesiace vopred oznámiť klientovi termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a novú úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce úrokové obdobie.

Tip na porovnanieV ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka?

17. 02. 2011 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2