Hypotekárne záložné listy VÚB s úrokom 2,85 %

VÚB banka spustila 1. októbra predaj novej emisie FLEXI Hypotekárnych záložných listov VÚB 55. Ich ročný garantovaný výnos je 2,85 %, viazanosť je 5 rokov. Výnos bude VÚB vyplácať priebežne, vždy k 1. 10. príslušného roka. VÚB banka sa zároveň zaväzuje, že ak klient po troch rokoch prejaví záujem o predaj dlhopisov, banka ich odkúpi späť za 93 % ich menovitej hodnoty. Táto možnosť platí len pre prvých majiteľov, ktorí získali listy počas primárneho predaja vo VÚB. Záložné listy sú predávané v nominálnej hodnote 1 000 €. S kúpou záložných listov nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky. Jedinou podmienkou je, aby mal klient otvorený majetkový účet v ktorejkoľvek banke, ktorá je členom Centrálneho depozitára cenných papierov alebo priamo v Centrálnom depozitári cenných papierov.

VÚB banka ponúka celkovo 25 000 kusov FLEXI Hypotekárnych záložných listov, ich predaj sa končí 10. decembra 2010.

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 1. október 2010
  • Dátum splatnosti emisie: 1. október 2015
  • Výnos: 2,85 % p. a., vyplácaný ročne vždy 1. októbra bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: 1 000 kusov
  • Emisný kurz: 100 %
Tip na porovnanieChcete výhodne zhodnotiť svoje peniaze? Porovnajte si termínované vklady a sporiace účty.

04. 10. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2