Hypotekárne záložné listy VÚB s úrokom 2,85 %

VÚB banka spustila 1. októbra predaj novej emisie FLEXI Hypotekárnych záložných listov VÚB 55. Ich ročný garantovaný výnos je 2,85 %, viazanosť je 5 rokov. Výnos bude VÚB vyplácať priebežne, vždy k 1. 10. príslušného roka. VÚB banka sa zároveň zaväzuje, že ak klient po troch rokoch prejaví záujem o predaj dlhopisov, banka ich odkúpi späť za 93 % ich menovitej hodnoty. Táto možnosť platí len pre prvých majiteľov, ktorí získali listy počas primárneho predaja vo VÚB. Záložné listy sú predávané v nominálnej hodnote 1 000 €. S kúpou záložných listov nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky. Jedinou podmienkou je, aby mal klient otvorený majetkový účet v ktorejkoľvek banke, ktorá je členom Centrálneho depozitára cenných papierov alebo priamo v Centrálnom depozitári cenných papierov.

VÚB banka ponúka celkovo 25 000 kusov FLEXI Hypotekárnych záložných listov, ich predaj sa končí 10. decembra 2010.

Základná charakteristika emisie:

Tip na porovnanieChcete výhodne zhodnotiť svoje peniaze? Porovnajte si termínované vklady a sporiace účty.

04. 10. 2010 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2