Hypotéka s 30% zľavou na spotrebiče Whirlpool

Volksbank je ďalšou bankou, ktorá svoj hypotekárny úver vylepšila zaujímavými benefitmi. Okrem peňazí potrebných na kúpu nového domu či bytu môžete vo Volksbank získať ročné poistenie nehnuteľnosti zadarmo, asistenčné služby od spoločnosti Victoria - Volksbanken Poisťovňa, a. s., 30% zľavu na domáce spotrebiče od spoločnosti Whirlpool Slovakia s predĺženou trojročnou zárukou a vedenie bežného účtu s programom služieb Active na 3 mesiace zadarmo. Ponuka platí pre žiadosti o hypotekárny úver podané do 31. mája 2010.

Hypotekárne úvery od Volksbank sú poskytované do výšky 100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Volksbank umožňuje realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku do výšky 20 % zostatku úveru ročne, zrýchlené čerpanie úveru už po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, možnosť získať hypotéku aj bez dokladovania príjmu a možnosť získať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. V súčasnosti poskytuje banka hypotéky s fixáciou úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5 a 10 rokov, v prípade hypoték pre mladých s fixáciou úroku na 1 alebo 5 rokov. Minimálna výška hypotéky je 3 319,39 €, jej maximálna splatnosť je 30 rokov.

Tip na porovnanieV ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka? Porovnajte si Volksbank s ostatnými bankami.

Doklady potrebné pre vybavenie hypotéky Volksbank:

  • Potvrdenie o výške príjmu (žiadateľa a spolužiadateľa o hypotekárny úver), potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdový list. V prípade preukazovania na základe zákona o dani z príjmu potrebujete oprávnenie na podnikateľskú činnosť, potvrdenie o daňovej povinnosti a daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia vrátane príloh.
  • Doklady preukazujúce účel – kúpna zmluva alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie nehnuteľnosti, list vlastníctva potvrdzujúci vlastnícke právo k pozemku v prípade, že sa chystáte stavať, list vlastníctva k nehnuteľnosti v prípade rekonštrukcie, modernizácie alebo údržby.
  • Doklady k nehnuteľnosti – originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti použiteľný na právne úkony nie starší ako 3 mesiace, znalecký posudok k nehnuteľnosti, doklad o poistení nehnuteľnosti.
  • Doklady o záväzkoch žiadateľa a iné doklady, ktoré vyšpecifikuje banka pre konkrétny úverový prípad.

17. 03. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2