Septembrové zmeny v sadzobníkoch bánk

Dexia banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. 9. 2010.

Bankou zasielané SMS správy v rámci SMS notifikácie budú pri balíku služieb Axion zadarmo len pre transakcie realizované platobnou kartou. Banka zároveň plošne zvyšuje ceny za odoslané SMS správy v rámci služby SMS notifikácia, a to z 0,05 € na 0,07 € pre debetné transakcie, kreditné transakcie a transakcie realizované platobnou kartou (ATM, POS a platby na internete).

OTP banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. 9. 2010.

Pri bežnom účte a OTP konte (subkonte) zvyšuje OTP banka cenu za kreditný bezhotovostný prevod realizovaný na pobočke alebo z inej banky z pôvodných 0,17 € na 0,30 €. Zmena a zrušenie platobného príkazu pred spracovaním na žiadosť klienta zdraželo z 0,66 € na 1,30 €.

Pri všetkých vkladných knižkách s výpovednou lehotou do 24 mesiacov vrátane sa poplatok za predčasný výber znižuje na 0,30 % p.a. Pri vkladnej knižke s výpovednou lehotou 36 mesiacov bude poplatok vo výške 0,90 % p.a..

UniCredit Bank
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. 9. 2010.

UniCredit Bank zvyšuje poplatok za platbu mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), alebo do krajín EHP v inej mene, ako je mena členskej krajiny, z 0,5 % na 1 % sumy. Minimálne a maximálne hodnoty poplatku ostávajú nezmenené. Zmena platí pre prevody na pobočke, cez internet banking a pre platby trvalým príkazom. Prevody na účty bánk v rámci skupiny UniCredit Group ostávajú v nezmenenej výške.

Volksbank Slovensko
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. 9. 2010.

V prípade hypotekárnych úverov a spotrebných úverov pre obyvateľstvo znižuje Volksbank cenu za upomienku o nezaplatení dlžnej čiastky z 25 € na 20 €. Ostatné poplatky ostávajú nezmenené.

Poštová banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. 9. 2010.

V cene balíka služieb Klasik je od 1. 9. 2010 aj jedno inkaso mesačne. Pri Osobnom účet zvyšuje Poštová banka poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu – z 1,86 € na 2,32 € za každú začatú stranu. Poplatok za zmenu podpisového vzoru, adresy pre zasielanie korešpondencie, e-mailovej adresy a hesla alebo periodicity a spôsobu zasielania výpisov z podnetu klienta banka zvyšuje z 1,86 € na 2,32 €.

V rámci tuzemského platobného styku banka zvyšuje poplatok za vklad na účet v hotovosti z 0,46 € na 0,50 € a poplatok za výber z účtu v hotovosti z 1,36 € na 1,40 €. Prijaté bezhotovostné platby na účet budú za jednotnú cenu – 0,26 € (platí aj pre zahraničný platobný styk). Jednorazová platba podaná na obchodnom mieste zdražie o 9 centov na 0,85 €.

Tip na porovnaniePridajte sa k nám na Facebooku a dostávajte informácie o bankových poplatkoch.

03. 09. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2