Zmeny bankových poplatkov v októbri

ČSOB
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

ČSOB zvyšuje poplatok za vedenie bežného účtu v eurách a v cudzej mene zo súčasných 1,49 € na 2 € mesačne. Mesačné poplatky za balíky služieb ostávajú nezmenené. Pri kreditných kartách banka zvyšuje poplatok za upomienku z 3,32 € na 10 € a poplatok za výzvu (prvú a ďalšie) z 16,60 € na 35 €.

Od 1. októbra banka upravuje minimálnu výšku poplatku za vybavenie úverov zabezpečených nehnuteľnosťou (hypoték, amerických hypoték) na 150 €. Pri uvedených úveroch sa zároveň zvyšuje mesačný poplatok za vedenie úverového účtu zo súčasných 2,99 € na 3,29 € (úprava poplatku platí pre žiadosti o úver podané od 1. 8. 2010).

Slovenská sporiteľňa
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

V cenníku pribudol Základný bankový produkt (balík služieb) v cene 7,90 €, poplatok za realizáciu SEPA inkasa v rámci zahraničného platobného styku za 0,13 €, poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE za 0 € a poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky za 0,30 €.

Slovenská sporiteľňa upravuje výšku poplatkov za poskytnutie Úveru na bývanie, Hypotekárneho úveru pre mladých, Spotrebného úveru na čokoľvek a úveru pre vysokoškolákov. Pri Úvere na bývanie a Hypotekárnom úvere pre mladých banka zvyšuje mesačný poplatok za správu úveru zo súčasných 2,99 € na 3,49 €. Pri Spotrebnom úvere na Čokoľvek a úvere pre vysokoškolákov banka zvyšuje mesačný poplatok za správu úveru o 1 € na 2,99 €.

VÚB banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 20. októbra 2010.

V cenníku pribudol Základný bankový produkt (balík služieb) v cene 7 € mesačne. Pri kreditných kartách pribudol v cenníku poplatok za úhradu splátky v hotovosti v pobočke VÚB banky vo výške 1 €. Banka zároveň rozdelila poplatok za predčasné splatenie všetkých druhov spotrebných úverov, ktorý bol vo výške 1 % resp. 0,5 % z predčasne splatenej sumy, na dva samostatné poplatky:

  • predčasné splatenie úveru pri spotrebných úveroch poskytnutých od 11. 6. 2010 (vrátane) bude vo výške 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru,
  • predčasné splatenie úveru pri spotrebných úveroch poskytnutých do 10. 6. 2010 bude vo výške 3 % z predčasne splatenej čiastky úveru.

Poplatok vo výške 0,5 % sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru.

Poštová banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

Poštová banka upravuje poplatok za mimoriadnu splátku Dostupnej pôžičky, ktorý je v súčasnosti vo výške 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky uhradenej nad limit 250 €. Podľa nového cenníka bude mimoriadna splátka spoplatnená nasledovne:

  • mimoriadna splátka na úveroch poskytnutých do 10. 6. 2010 vrátane vo výške 4 % zo sumy mimoriadnej splátky,
  • mimoriadna splátka na úveroch poskytnutých od 11. 6. 2010 vo výške 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky (do jedného roka od dátumu konečnej splatnosti úveru) alebo 1 % zo sumy mimoriadnej splátky (nad jeden rok od dátumu konečnej splatnosti úveru).

Uvedené výšky poplatkov platia aj v prípade predčasného splatenia Dostupnej pôžičky.

Pri Pôžičke na bývanie, na ktorej boli do 30. 9. 2010 mimoriadne splátky aj predčasné splatenie úveru bez poplatkov, banka mení výšku poplatkov za mimoriadne splátky a predčasné splatenie nasledovne:

  • 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky / predčasného splatenia do jedného roka od dátumu konečnej splatnosti úveru,
  • 1 % zo sumy mimoriadnej splátky / predčasného splatenia nad jeden rok od dátumu konečnej splatnosti úveru.

OTP banka
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

V novom sadzobníku pribudol Základný bankový produkt (balík služieb) v cene 7,77 € mesačne. Ostatné dôležité poplatky ostávajú oproti poslednému platnému cenníku bez zmeny.

Tatra banka
Dodatok k aktuálnemu sadzobníku poplatkov bude účinný od 1. októbra 2010.

Dodatok č. 2 k sadzobníku poplatkov z 30. 4. 2010 definuje „Legislatívny účet“, čo je Základný bankový produkt (balík služieb). Jeho cena bude 6 € mesačne.

UniCredit Bank
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

V cenníku pribudol Základný bankový produkt (balík služieb) v cene 4,99 € mesačne.

Oberbank
Sadzobník poplatkov sa mení od 1. októbra 2010.

V cenníku pribudol Základný bankový produkt (balík služieb) v cene 8,50 € mesačne.

29. 09. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2