Vytvorte si výpoveď PZP online

Výpoveď PZP online – vzor výpovede

Pokiaľ nie ste spokojný so svojím PZP alebo máte pocit, že za povinné zmluvné poistenie platíte príliš veľkú sumu, môžete svoju poistnú zmluvu vypovedať. Dajte však pozor na termíny a spôsob, akým zmluvu vypovedáte, inak vašu výpoveď PZP poisťovňa neakceptuje a autopoistku budete musieť platiť ešte nasledujúci rok.

Aké sú dôvody pre podanie výpovede PZP?

Okrem dôvodov, ktoré stanovuje zákon, je poistnú zmluvu PZP možné vypovedať aj z nasledovných dôvodov:

 • V prípade zmeny vlastníka vozidla, napríklad z dôvodu predaja vozidla
 • V prípade vyradenia vozidla z evidencie (odhlásenie vozidla)
 • V prípade odcudzenia vozidla (krádeže)
 • V prípade uplynutia doby, na ktorú bolo poistné dojednané
 • V prípade neuhradenia upomienky, ktorú vystaví poisťovňa
 • Vzájomnou dohodou medzi poisťovňou a klientom
 • Podľa osobitných podmienok, ktoré sú stanovené v poistnej zmluve

Dokedy je možné podať výpoveď PZP?

Termín, kedy podáte výpoveď PZP, je veľmi dôležitý. Poistnú zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, k takzvanému výročiu zmluvy.

Vytvoriť výpoveď PZP

Ako možno podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP môže byť podaná tromi spôsobmi:

 • Osobne na pobočke v poisťovni
 • Poštou na adresu poisťovne
 • Elektronicky

Najjednoduchšie je podať výpoveď PZP online. Stačí, keď v pohodlí domova vyplníte krátky online formulár, tlačivo podpíšete a jeho kópiu zašlete e-mailom poisťovni.

Výpoveď PZP – vrátenie zvyšku poistného

Pri podávaní výpovede PZP nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného. Poistné vám nebude vrátené v prípade, že podávate výpoveď PZP k výročiu zmluvy.

Tip: Pri výpovedi PZP vyžiadajte od poisťovne okrem zvyšku poistného aj potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Kto môže podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP môže podať iba poistník alebo osoba, ktorej poistník zverí plnú moc.

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri výpovedi PZP?

Výpoveď PZP je v niektorých prípadoch potrebné podložiť príslušnými dokumentami. Jedná sa o výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, vyradení z evidencie a odcudzení.

 • Pri predaji vozidla je potrebné doložiť kúpno-predajnú zmluvu alebo kópiu technického preukazu, v ktorom je zapísaný nový majiteľ.
 • Pri vyradení vozidla z evidencie je potrebné doložiť protokol o likvidácii.
 • Pri odcudzení vozidla je potrebné doložiť potvrdenie od polície.

Výpoveď PZP online – vzor

Vytvorte si výpoveď PZP online prostredníctvom bezplatného elektronického formuláru. Výpoveď si stiahnite, podpíšte a pošlite do poisťovne.

Vytvoriť výpoveď PZP
Zelená karta Prihlásenie vozidla do evidencie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

jednodňová diaľničná známka Jednodňová diaľničná známka Eurovignette
Eurovignette bude platná vo všetkých krajinách EÚ

3 tipy ako usetrit 3 tipy, ako ku koncu leta ušetriť
Koronavírus ovplyvnil nielen dovolenkové plány Slovákov, ale aj rozpočet mnohých domácností. Poradíme vám, ako využiť posledné letné dni na ozdravenie rodinného rozpočtu.

pzp zaplatte tolko kolko prejazdite Za PZP zaplaťte iba toľko, koľko v počas roka prejazdíte
Poisťovňa Union pripravila špeciálnu akciu pre príležitostných vodičov – 30% zľava za málo najazdených km.

Ďalšie