Vytvorte si výpoveď PZP online

Výpoveď PZP online – vzor výpovede

Pokiaľ nie ste spokojný so svojím PZP alebo máte pocit, že za povinné zmluvné poistenie platíte príliš veľkú sumu, môžete svoju poistnú zmluvu vypovedať. Dajte však pozor na termíny a spôsob, akým zmluvu vypovedáte, inak vašu výpoveď PZP poisťovňa neakceptuje a autopoistku budete musieť platiť ešte nasledujúci rok.

Aké sú dôvody pre podanie výpovede PZP?

Okrem dôvodov, ktoré stanovuje zákon, je poistnú zmluvu PZP možné vypovedať aj z nasledovných dôvodov:

Dokedy je možné podať výpoveď PZP?

Termín, kedy podáte výpoveď PZP, je veľmi dôležitý. Poistnú zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, k takzvanému výročiu zmluvy.

Vytvoriť výpoveď PZP

Ako možno podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP môže byť podaná tromi spôsobmi:

Najjednoduchšie je podať výpoveď PZP online. Stačí, keď v pohodlí domova vyplníte krátky online formulár, tlačivo podpíšete a jeho kópiu zašlete e-mailom poisťovni.

Výpoveď PZP – vrátenie zvyšku poistného

Pri podávaní výpovede PZP nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného. Poistné vám nebude vrátené v prípade, že podávate výpoveď PZP k výročiu zmluvy.

Tip: Pri výpovedi PZP vyžiadajte od poisťovne okrem zvyšku poistného aj potvrdenie o bezškodovom priebehu.

Kto môže podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP môže podať iba poistník alebo osoba, ktorej poistník zverí plnú moc.

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri výpovedi PZP?

Výpoveď PZP je v niektorých prípadoch potrebné podložiť príslušnými dokumentami. Jedná sa o výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, vyradení z evidencie a odcudzení.

Výpoveď PZP online – vzor

Vytvorte si výpoveď PZP online prostredníctvom bezplatného elektronického formuláru. Výpoveď si stiahnite, podpíšte a pošlite do poisťovne.

Vytvoriť výpoveď PZP
Zelená karta Prihlásenie vozidla do evidencie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

PZP namiesto havarijného poistenia Havarijné poistenie môžete nahradiť kvalitným PZP
Aj povinné zmluvné poistenie môže kryť škody spôsobené stretom so zverou, krupobitím, výtlkmi alebo poškodením čelného skla.

najviac nehodový deň Najviac nehodový deň v týždni je v piatok
Za celý rok pripadlo práve na piatok až 2 332 dopravných nehôd.

Diaľničná známka 2020 Pozor pri kúpe diaľničnej známky 2020, v predaji ostáva aj stará diaľničná známka 2019
Nesprávnu diaľničnú známku môžete vrátiť maximálne 15 minút od zaplatenia.

Ďalšie