Štátna prémia v roku 2018

Štátna prémia sa poskytuje fyzickým osobám alebo spoločenstvám vlastníkov bytov (SVB). Nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa uplatňuje voči štátnemu rozpočtu stavebná sporiteľňa. V roku 2018 je štátna prémia vo výške 5 % zo sumy vkladov na účet stavebného sporenia realizovaných v priebehu roka 2018, maximálne však 66,39 €. Pokiaľ chcete získať celú štátnu prémiu, musíte v roku 2018 na účet stavebného sporenia vložiť minimálne 1 327,80 €.

Do sumy ročných vkladov sa nezapočítavajú vklady kryjúce poplatok za uzatvorenie stavebného sporenia. Tento poplatok musíte do určitej doby od otvorenia stavebného sporenia uhradiť. Pokiaľ tak neurobíte, prvé vklady na účet stavebného sporenia budú využité práve na úhradu tohto poplatku a nezarátajú sa tak do vkladov, z ktorých sa vypočítava nárok na štátnu prémiu.

Nárok na štátnu prémiu

Štátna prémia sa poskytuje každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak máte uzatvorených viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlásite, pričom toto vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré Vaše zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy ste v priebehu roka uskutočňovali vklady, strácate nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení, môžete si uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť maximálnu výšku štátnej prémie.

Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak:

a) zrušíte zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použijete na stavebné účely,

b) po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení Vám nebol poskytnutý stavebný úver.

Ak teda zrušíte zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia, strácate nárok na štátny príspevok. Medzi tretím a šiestym rokom Vám štátny príspevok ostáva, ale nasporené peniaze musíte využiť na stavebné účely. Pokiaľ účel využitia nasporených peňazí nezdokladujete, štátna prémia Vám nebude vyplatená. Ak účel zdokladujete, stavebná sporiteľňa Vám štátnu prémiu vyplatí na účet, ktorý uvediete v žiadosti o výpoveď stavebného sporenia. Stavebné sporiteľne určujú maximálnu dobu, do ktorej je nutné účel využitia prostriedkov dokladovať (obvykle do 12 mesiacov). Pri vypovedaní zmluvy o stavebnom sporení do 6 rokov od jej uzatvorenia počítajte s poplatkami za vypovedanie zmluvy (viac v časti Poplatky).

Využitie štátnej prémie

Po šiestich rokoch sporenia môžete nasporené peniaze využiť na čokoľvek (za predpokladu, že si nevezmete stavebný úver). Štátna prémia Vám po 6 rokoch sporenia ostáva. Na účte stavebného sporenia sa štátna prémia úročí rovnakou úrokovou sadzbou ako Vaše vklady.

V prípade čerpania stavebného úveru zadrží stavebná sporiteľňa štátnu prémiu do doby, kým jej nezdokladujete účelové použitie celej nasporenej sumy. Po zdokladovaní účelu prevedie stavebná sporiteľňa štátnu prémiu na účet stavebného úveru. V opačnom prípade ju vráti späť do štátneho rozpočtu.

Cieľová suma Hodnotiace číslo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie