Spojenie zmlúv o stavebnom sporení

Spojenie viacerých zmlúv o stavebnom sporení do jednej zmluvy umožňujú stavebné sporiteľne iba v prípade, ak na nich ešte nedošlo k prideleniu cieľovej sumy, alebo ak bolo zo strany majiteľov zmlúv pridelenie cieľovej sumy odmietnuté. Zároveň povoľujú spojiť iba tie zmluvy, ktoré majú rovnakého vlastníka. Najčastejším dôvodom spájania zmlúv je plánové čerpanie stavebného úveru.

Zmluvy, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby vo vzájomnom vzťahu blízkych osôb, a ktoré majú byť predmetom spojenia, musia byť vopred prevedené na toho, kto bude spojenie zmlúv požadovať. Prevod zmluvy je v podstate zmena majiteľa zmluvy o stavebnom sporení. Prevádzať zmluvy možno medzi osobami vo vzájomnom vzťahu blízkych osôb (manželia, vnuci, starí rodičia, súrodenci, rodičia a pod.), na oprávnených dedičov, prípadne po dohode s konkrétnou stavebnou sporiteľňou aj inak.

Pravidlá pre spájanie zmlúv o stavebnom sporení

  1. Spájať je možné len tie zmluvy o stavebnom sporení, na ktorých je stavebným sporiteľom tá istá osoba. Zmluvy, ktorých vlastníkmi sú osoby vo vzájomne blízkom vzťahu (napríklad manžel-manželka, rodič-dieťa a pod.) a ktoré majú byť zároveň predmetom spojenia, musia byť vopred prevedené na toho, kto bude spojenie požadovať.

  2. Spojením zmlúv zaniká zmluva so skorším dátumom platnosti (účinnosti). Na zmluve s neskorším dátumom platnosti dôjde k zvýšeniu cieľovej sumy o cieľovú sumu zanikajúcej zmluvy. Ak má zanikajúca zmluva iný typ sporenia, dochádza na zanikajúcej zmluve k zmene typu sporenia pre typ sporenia platný na zostávajúcej zmluve.

  3. Spojenie zmluvy s pridelenou cieľovou sumou so zmluvou, na ktorú nebola pridelená cieľová suma, nie je možné.

  4. Pri spájaní zmlúv dochádza k prepočítaniu hodnotiaceho čísla (pri zohľadnení cieľových súm spájaných zmlúv).

  5. Nie je možné spájať zmluvy, ktorých nasporená suma (alebo jej časť) je vinkulovaná v prospech tretej osoby.

PSS neuplatňuje 12-mesačnú lehotu nepridelenia cieľovej sumy pri vykonanej zmene, ak dôjde k spájaniu zmlúv, ktorému bezprostredne predchádzal prevod na manžela/manželku alebo prevod z maloletého stavebného sporiteľa na jeho rodiča. V tomto prípade však musí od dátumu vzniku jednotlivých zmlúv o stavebnom sporení uplynúť najmenej 21 mesiacov.

Vo Wüstenrot je neprípustné spájanie zmlúv o stavebnom sporení Flexibil s inými zmluvami o stavebnom sporení.

Poplatky spojené s prevodom a spájaním zmlúv o stavebnom sporení

 PSSČSOBWüstenrot
Prevod zmlúv - prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení10 €12 €20 €
Prevod zmlúv medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičovbezplatne12 €20 €
Spojenie zmlúv po prevode medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičovbezplatnebezplatne10 €
V ostatných prípadoch10 €12 €10 €
Účely použitia stavebného sporenia Delenie zmluvy o stavebnom sporení

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie