Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je typom životného poistenia, kedy poistený platí výlučne za to, že je určitý čas poistený na riziko úmrtia, úrazu alebo ďalšie doplnkové riziká. Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v prípade jeho smrti, respektíve vytvoriť lepšie podmienky v prípade úrazu poisteného alebo jeho práceneschopnosti v dôsledku úrazu alebo choroby.

V rámci rizikového životného poistenia je možné okrem rizika smrti a úrazu dojednať aj ďalšie pripoistenie, ako napríklad krytie rizika vzniku niektorej z kritických chorôb (rakoviny, infarktu a podobne), práceneschopnosti, hospitalizácie alebo liečby úrazu. Rizikové životné poistenie neobsahuje sporiacu zložku, je preto lacnejšie ako kapitálové alebo investičné životné poistenie. Všetko zaplatené poistné slúži len na krytie rizík vymenovaných vyššie.

Kedy je vhodné mať rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je vhodné prakticky pre každého, kto nemá dostatočné prostriedky na zabezpečenie svojich najbližších v prípade svojho úmrtia, úrazu alebo dlhodobej práceneschopnosti v dôsledku hospitalizácie, úrazu či choroby. Poistenie je tiež vhodné pre všetkých, ktorých znášajú vyššie riziká vzniku niektorých nežiadúcich udalostí. Napríklad profesionálnym vodičom alebo zamestnancom jazdiacim často na služobné cesty hrozí vyššie riziko dopravnej nehody ako zamestnancom sediacim v kancelárii. Rovnako to platí pre ľudí obľubujúcich turistiku, športy a podobne.

Poistná zmluva sa pri rizikovom životnom poistení uzatvára vždy na vopred stanovenú poistnú dobu, počas ktorej poistenec platí poistné v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných intervaloch. Výška poistného závisí od rozsahu poistených rizík a výšky poistného krytia. Poistiť si možno:

  • smrť z akéhokoľvek dôvodu,
  • smrť v dôsledku úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
  • dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
  • dennú dávku v prípade hospitalizácie,
  • vznik kritickej choroby.

Výhody a nevýhody rizikového životného poistenia

Rizikové životné poistenie je vďaka viacerých pripoisteniam dostatočne variabilné a kryje veľké spektrum potencionálnych rizík. V prípade poistenia smrti s konštantnou sumou je pozostalým vyplatená presne dohodnutá čiastka, ak k úmrtiu poisteného dôjde počas poistnej doby.

Ak má poistka slúžiť pre zabezpečenie splácania úveru aj po smrti poisteného, je možné poistiť si smrť s klesajúcou poistnou sumou, ktorá kopíruje nesplatený zostatok úveru. Poistenie je tým pádom lacnejšie ako poistenie s konštantnou sumou. V rámci životného poistenia je možné dojednať si aj poistenie kritických chorôb, ktoré kryje riziko diagnostikovania rakoviny, vzniku infarktu prípadne inej choroby zo zoznamu danej poisťovne.

Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu zložku – kryje len vopred dohodnuté riziká a celá poistná suma je spotrebovaná na krytie týchto rizík. To môžu niektorí záujemcovia o postenie vnímať ako nevýhodu. Treba si ale uvedomiť, že aj pri kapitálovom alebo investičnom poistení je časť zaplateného poistného použitá na krytie rizík a len zvyšná časť sa zhodnocuje na sporiacich produktoch.

Tip na porovnanieRizikové životné poistenie - nezáväzná konzultácia zadarmo
Čo je životné poistenie Kapitálové životné poistenie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie - poistenie trvalých následkov Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení
Máte životné poistenie? Ako sa líši poistenie trvalých následkov úrazu medzi jednotlivými poisťovňami? Pozrite si porovnanie.

Ďalšie