Poistenie pre prípad smrti

Ak nechcete, aby vaši blízki ostali bez peňazí a v zadlženej nehnuteľnosti v prípade vašej smrti, môžete v rámci životného poistenia využiť niekoľko alternatív krytia rizika úmrtia.

Poistenie pre prípad smrti je možné dojednať buď ako doživotné poistenie, ktoré zabezpečí v prípade úmrtia poisteného jednorazový príjem pre pozostalých (resp. pre oprávnenú osobu), alebo ako dočasné poistenie, ktorého trvanie je na vopred dohodnutú poistnú dobu (napríklad rok, 2 roky, 10, 20 , 30 rokov a podobne). Dočasné poistenie zabezpečuje v prípade smrti poisteného jednorazový príjem pre pozostalých, ak sa však poistený dožije konca poistnej doby, tak sa poistenie končí bez náhrady. Dočasné poistenie pre prípad smrti môže byť uzatvorené ako poistenie s konštantnou poistnou sumou, s klesajúcou poistnou sumou alebo s rastúcou poistnou sumou. Základným produktom je poistenie smrti s konštantou poistnou sumou. Pri tomto poistení je možné nastaviť poistnú sumu od 2 000 € vyššie a ak počas poistenia dôjde k smrti poisteného, poisťovňa celú poistnú sumu vyplatí pozostalým, resp. oprávnenej osobe. Ak je poistené riziko smrti z akéhokoľvek dôvodu napríklad na 60 000 €, v prípade smrti poisťovňa vyplatí 60 000 €.

Poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou môže byť výhodné napríklad vtedy, ak splácate hypotéku a nepotrebujete byť počas celej poistnej doby krytý na celú poistnú sumu, pretože dlh na hypotéke postupne klesá. Ak sa napríklad poistíte na 20 rokov s poistnou sumou 60 000 €, tak poistná suma každý rok klesne o rovnakú čiastku vo výške 3 000 € (60 000 € / 20 rokov). Ak poistená osoba umrie po piatich rokoch poistenia, pozostalým poisťovňa vyplatí sumu 45 000 € (60 000 € - 5 x 3 000 €). Oproti poisteniu smrti z akéhokoľvek dôvodu je pri rovnakej úvodnej poistnej sume toto poistenie lacnejšie, pretože s postupom času poisťovňa ručí stále nižšou poistnou sumou.

Poistenie pre prípad smrti s rastúcou poistnou sumou je určené klientom, ktorí chcú zabezpečiť dostatočný príjem pre pozostalých v prípade svojej smrti. Poistné môže byť vyplácané buď jednorazovo alebo postupne až do doby dohodnutej v poistenej zmluve.

Kapitálové životné poistenie Poistenie smrti následkom úrazu