Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je zmiešané životné poistenie, ktoré kryje životné riziká ako sú smrť, úraz a dožitie sa určitého veku v kombinácii so zhodnocovaním ostatnej časti zaplateného poistného. Časť zaplateného poisteného sa využije na krytie poistených rizík, zvyšná časť sa kapitalizuje a tvorí sporiacu zložku. Pri uzatvorení zmluvy o kapitálovom životnom poistení sa dohodne tzv. technická úroková miera, ktorá sa nemení počas celej dĺžky trvania poistenej zmluvy a je ňou garantovane zhodnocovaná sporiaca časť zaplateného poistného.

Okrem technickej úrokovej miery je sporiaca časť poistného zhodnocovaná aj podielmi na zisku poisťovne, ktorých výšku však vopred nie je možné odhadnúť, pretože závisí od rozhodnutí poisťovne a jej investičnej stratégie. Investičné riziko znáša pri kapitálovom poistení poisťovňa. Preto sa sporenie pri kapitálovom životnom poistení zaraďuje skôr ku konzervatívnym produktom sporenia (spolu s bankovými termínovanými vkladmi, vkladnými knižkami, sporiacimi účtami a pod.), keďže poisťovňa musí s vloženými peňažnými prostriedkami pracovať efektívne a zároveň klientovi zodpovedá za minimálnu vopred určenú výšku zhodnotenia sporiacej časti. Pred niekoľkými rokmi sa nové zmluvy o kapitálom životnom poistení uzatvárali s inými technickými úrokovými mierami ako je to teraz, poisťovne však na živých zmluvách garantujú ich stanovené hodnoty.

Zrušiť kapitálové životné poistenie má zmysel približne po polovici dohodnutej doby poistenia, pretože na začiatku poistenia sú náklady poisťovne najvyššie, a tým pádom klient pri včasnom zrušení poistky dostane menej peňazí, ako do nej vložil.

Rozlišuje sa niekoľko druhov kapitálového životného poistenia, napríklad:

Druhy kapitálového životného poistenia

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti a dožitia v pomere 1:1 je najrozšírenejším variantom poistenia. V zmluve sa dohodne rovnaká výška poistnej sumy pre obidve poistné udalosti – t.j. pre prípad smrti a aj pre prípad dožitia.

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti a dožitia v inom pomere ako 1:1 (napr. 3-násobná poistná suma pre prípad smrti alebo 2-násobná poistná suma pre prípad dožitia) patria k spôsobom poisťovní, ako zatraktívniť predávané produkty.

Kapitálové životné poistenie pre prípad dožitia s vrátením zaplateného poistného, ktorého princíp spočíva v tom, že je zmluvne dohodnutá poistná suma pre prípad dožitia, ale v prípade smrti sa výška poistného plnenia rovná výške zaplateného poistného.

Rizikové životné poistenie Investičné životné poistenie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie - poistenie trvalých následkov Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení
Máte životné poistenie? Ako sa líši poistenie trvalých následkov úrazu medzi jednotlivými poisťovňami? Pozrite si porovnanie.

Ďalšie