Denné odškodné za liečbu úrazu

Denné odškodné za liečbu úrazu sa niekedy označuje aj ako pripoistenie nevyhnutného liečenia úrazu. Jeho cieľom je poskytnúť poistenému zmluvne stanovenú dennú dávku za dni strávené liečbou úrazu. Pri dennom odškodnom poisťovne využívajú tzv. časovú franšízu, pričom k plneniu zo strany poisťovne dochádza až vtedy, keď liečba úrazu prekročí časovú franšízu stanovenú poisťovňou. Pri väčšine poisťovní sa neberie do úvahy skutočný čas liečby úrazu, ale priemerný čas, ktorý zodpovedá liečbe daného úrazu.

Poistenie trvalých následkov úrazu Denná dávka v prípade práceneschopnosti